Collections / Publications

Collections

Milena’s Home Foundation – Milena Pavlovic Barilli Gallery has in its fund:

1) 894 works of art by Milena Pavlović Barilli from the Collection of the Milena Pavlović Barilli Gallery

of which 136 oils, 51 pastels, 286 tempera and watercolors, 6 prints and 415 drawings.

2) 9 works of art from the Family Heritage Collection,

3) 73 works of art from the Contemporary Art Collection,

4) 52 illustrations, letters, photographs of the Collection of Legatee of Olje Bataveljić,

5) 12 illustrations of the Commercial Design Collection

Publications

NOVELS:

 1. Kosta Dimitrijević, Smilja Stojanović-Guleski, "Ključevi snova slikarstva", Bagdala, Kruševac 1971.
 2. Mirjana Mitrović, "Autoportret sa Milenom", BIGZ, Belgrade 1990. 2. edition: Alfa, Belgrade, 2005. 3. edition: Laguna, Belgrade 2009.
 3. Slobodan Stojanović, "Devojka sa lampom 1936″, Centar za kulturu, Požarevac 1997.
 4. Adele Mazzola, "Аquae passeris", Clio, Belgrade, 2000. 2. edition: Hesperia edu, Belgrade 2007. 3. edition: Pendragon, Bologna 2009.
 5. Danica Pavlović Barili, "Milenin život", Fondacija Milenin dom, Požarevac 2020.
 6. Maja Herman Sekulić, „Devet života Milene Pavlović Barilli“, Fondacija Milenin dom, Požarevac 2021.
 7. Maja Herman Sekulić, "Nine lives of Milena Pavlovic Barilli", Fondacija Milenin dom, Požarevac 2021.
 8. Smiljana Stojanović, "Palim onaj mesec", Fondacija Milenin dom, Požarevac 2022.
 9. Maja Herman Sekulić, "Le nove vite di Milena Pavlovic Barilli", Il Cuscino di Stelle, Pereto 2022.

PLAYS::

 1. Slobodan Marković, "Milena Barili: žena sa velom i lepezom", Braničevo, Požarevac 1969.
 2. Синиша Ристић, „Са анђелима је лакше“, Мобаров институт пишчевих издања, Београд 2000.
 3. Sanja Domazet, "Krila od olova" 2004.
 4. Сања Домазет, "Месец у пламену" 2009.

POETRY:

 1. Milena Pavlović Barilli, "Poezija", Verzal press, Belgrade 1998. (edited by Milisav Milenković)
 2. Milena Pavlović Barili, "Neverni anđeli", Nolit, Belgrade 2009. (edited by Milisav Milenković) 2. edition: Prosveta, Belgrade 2012.
 3. Milena Pavlović Barili, "Poezija", Fondacija Milenin dom, Požarevac 2014. (edited by Violeta Tomić)

MOVIES:

 1. „Milena Pavlović Barilli“ written by Miodrag B. Protić, directed by Ljubiša Jocić, 1962.
 2. „Devojka sa lampom“ written by Slobodan Stojanović, directed by Miloš Radivojević, 1992.
 3. „Milena“ written and directed by Čarna Radoičić, 2011.

MONOGRAPHS AND STUDIES

 1. Miodrag B. Protić, „Milena Pavlović Barilli“, Prosveta, Belgrade 1966. 2. edition: Centar za kulturu, Narodni muzej, Požarevac 1990. 3. edition: Službeni glasnik, Beograd 2021.
 2. Miodrag B. Protić, Olga Bataveljić, „Milena Pavlović Barili : retrospektivna izložba : 1926-1945“, Muzej savremene umetnosti, Belgrade 1979.
 3. Irina Subotić, „Milena Pavlović Barili : san je tako divlji“ (katalog), SANU, Belgrade 1993.
 4. Živoslavka Graovac, "Ogledalo duše: Milena Pavlović Barilli", Prosveta, Belgrade 1999.
 5. Olivera Janković, „Milena Pavlović Barili“, Vojno izdavački zavod-Prometej, Belgrade/Novi Sad 2001.
 6. Jelica Milojković, „Zvezdanim tragom : Milena Pavlović Barili, sto godina od rođenja“, SANU, Belgrade 2009.
 7. Nikola Samardžić, Adele Macola, Olivera Janković, Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, Davide Barili, Jovan Bulajić, Irina Subotić, Jelena Bakić, Čarna Radoičić, „Milena Pavlović Barili. 1. Vero verius : kritike, članci, bibliografija“, Hesperia edu, Belgrade 2009.
 8. Irina Subotić, Lidija Merenik, Snežana Kragulj, Dobrila Denegri, Ingrid Huljev, Ljiljana Petrović, Zoran Blažina, „Milena Pavlović Barili. 2. Pro futuro : teme, simboli, značenja, Hesperia edu“, Belgrade 2009.
 9. Lidija Merenik, Aleksandar Petrović, Magdalena Koh, „Milena Pavlović Barili. 3. Ex post : kritike, članci, bibliografija“, Hesperia edu, Belgrade 2009.
 10. Žana Gvozdenović, „Milena Pavlović Barili : Ključevi snova“, Muzej savremene umetnosti, Belgrade 2009.
 11. Simona Čupić, „Građanski modernizam i popularna kultura : epizode modnog, pomodnog i modernog : (1918-1941)“, Galerija Matice Srpske, Novi Sad 2011. 2. izdanje: Muzej savremene umetnosti, Belgrade 2012.
 12. Jelica Milojković, Miroljub Manojlović, „Galerija Milene Pavlović Barili : 50 godina postojanja i rada“, Fondacija Milenin dom, Požarevac 2013.
 13. Violeta Tomić, „Poezija Mileninih boja“, Mladenović, Montreal 2015.
 14. Stefan Žarić, „Maison Barilli : Beograd/Njujork : jedna studija o visokoj modi i visokoj umetnosti“, Fondacija Milenin dom, Požarevac 2018.
 15. Miodrag Kovačević, „Otkrivanje Milene : novi fragmenti o Mileni Pavlović Barilli“, Fondacija Milenin dom, Požarevac 2019.
 16. Mirjana Mitrović, „Kao veliki kompas : Milena Pavlović Barili – pisma i portreti“, Fondacija Milenin dom, Požarevac 2021.
 17. Bogoljub Pavlović, „Ratni dnevnik Bogoljuba Bože Pavlovića : (1914-1916)“, Fondacija Milenin dom, Požarevac 2022.
Корпа
Scroll to Top