Бијенале

Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Barilli је права ризница културног наслеђа уметничког дела Милене Павловић Barilli,као и слика савремених уметника блиских Милениној поетици и сновиђењу.

Уметничка збирка Савремене уметности је свој живот почела исте 1962. године када је и отворена Галерија Милене Павловић Barilli, јединственим фестивалом уметности „Сан и машта“. Прва изложба окупила је једанаест еминентних југословенских уметника, међу којима су били и представници „Медиале“и други , а чије су слике биле у духу фантастичног жанра :Владимира Величковића, Василија Јордана, Спасе Куноског, Бранка Миљуша, Миодрага Нагорног,Љубе Поповића, Милана Поповића, Светозара Самуровића,Милића од Мачве, Леонида Шејке и Марка Шуштарчича.Лазар Трифуновић историчар уметности је у уводној речи поводом отварања изложбе рекао: “Изложба је рођена из скромних надреалистичких традиција, а у души садашњег младог нараштаја, тамо на граници сна и јаве, заборава и свести .Ова уметност живи за магијску димензију која је још од времена усменог народног предања,веровања и легенди тако успешно путовала кроз време и простор до садашњих ликовних реализација, а да при томе није изгубила ништа своје маштовитост и сензибилитета.“ Био је то први покушај да се у Миленином граду, у месту њеног опуса успостави традиција актуелних збивања и југословенске уметности.

Ликовна манифестација „Сан и машта“ била је надахнуће Првом бијеналу „Милена Павловић Barilli“1983.године, које се отвара на дан њеног рођења 5. новембра. Од другог Бијенала 1985. па до данас, ова ликовна манифестација а на предлог Јована Рајковића добија назив „У светлости Милене“. Седмо Бијенала 1997. године добија интернационални карактер. Основни задатак Бијенала је да поштује изворне , етичке и естетичке принципе животног дела Милене Павловић Barilli и успостави непрекинуту нит између вечног и садашњег.

Изазову да се траг Милениног стваралаштва осветли у садашњем времену, одзвало се на позив селектора читава плејада уметника.Преко пет деценија на овој манифестацији уз најеминентнија имена излажу и младе генерације, које су стасавале истражујући узајамне условљености и утицаје, стварајући своје аутентичне рукописе. На Бијеналу се додељују званичне награде по оцени стручног жирија и плакета са њеним ликом, рад, Небојше Митрића.

Уметничке збирке Савремене уметности Галерије Милене Павловић Barilli броји 74 дела,( графике, акварели и цртежи ). Уметничка дела су настала у периоду од 1959 до 2023 године , а стечена су откупима и поклонима аутора.
Уметници чија се дела налазе у збирци репрезенти су савремене ликовне сцене у другој половини 20 века и у првој декади новог века.

Уметничка збирка Савремене уметности и Галерије Милене Павловић Barilli има континуитет где се сусрећемо са различитим идејама ликовног изражавања, кроз прожимање прошлог и садашњег времена.Слике су испуњене визијама, фантазијама и истраживањем духовног простора.У основи слике су прожете надреализмом , додирујући област метафизичког сликарства и сликарства магичног реализма остварујући специфичан вид поетске фантастике.Насупрот њима налазе се слике које завршавају у радикалном геометризму.

Корпа
Scroll to Top