Бијенале

Милена Павловић Barilli и њено дело били су инспирација многим сликарима, и одмах по отварању у јесен 1962. године Галерија је организовала ликовну манифестацију „Сан и машта“. Ова манифестација окупила је једанаест еминентних  југословенских уметника, међу којима су били и представници „Медиале“ и други, а чије су слике биле у духу фантастичног жанра: Владимира Величковића,  Василија Јордана,  Спасу Кунонског, Бранка Миљуша, Миодрага Нагорног, Љубу Поповића, Милана Поповића, Светозара Самуровића, Милића од Мачве, Леонида Шејку и Марка Шуштарчича.

Ликовна манифестација „Сан и машта“ била је надахнуће Првом бијеналу „Милена Павловић Barilli“ 1983.године, које се отвара на дан њеног рођења 5. новембра. Од другог Бијенала 1985. па до данас, ова ликовна манифестација ,а на предлог Јована Рајковића, добија назив „У светлости Милене“.

Седмо Бијеналe 1997. године добија интернационални карактер. Основни задатак Бијенала је да поштује изворне, етичке и естетичке принципе животног дела Милене Павловић Barilli и успостави непрекинуту нит између вечног и садашњег.

Изазову да се траг Милениног стваралаштва осветли у садашњем времену, на позиве селектора, се одазивала читава плејада уметника. Преко пет деценија на овој манифестацији уз најеминентнија имена излажу и младе генерације, које су стасавале истражујући узајамне условљености и утицаје, стварајући своје аутентичне рукописе.

На Бијеналу се додељују званичне награде по оцени стручног жирија и плакете са Милениним ликом, рад, Небојше Митића који је урадио и поклонио две Миленине бисте. Једна је у Галерији а друга је постављена у Сунчаном парку испред Центра за културу у Пожаревцу.

Уметничкa збиркa Савремене уметности Галерије Милене Павловић Barilli броји 74 дела. Уметничка дела су настала у периоду од 1959 до 2023 године , а стечена су откупима и поклонима аутора. Уметници чија се дела налазе у збирци репрезенти су савремене ликовне сцене у другој половини 20. и у првој декади 21. века.

Дан Милениног рођења, пети новембар, дан Бијенала, значајан је дан за уметност. Тог дана други уметници својим делима одају поштовање њеном чаробном таленту.

Корпа
Scroll to Top