Историјат

Фондација Миленин дом – Галерија Милене Павловић Barilli је организација основана у складу са Законом о задужбинама, фондацијама и фондовима. Као правни наследник Милене и Данице Павловић Barilli, Фондација поседује покретну и непокретну имовину која је чинила имовину наше Данице, која се у земљишним књигама води као власништво Фондације Миленин дом.

У складу са чл. 65. и 77. Закона о културним добрима, основна делатност Фондације, која се сврстава под шифру: 9102 ( делатност музеја, галерија и збирки, која обухвата рад музеја свих врста), обавља се у Галерији Милене Павловић Barilli, која , као музеј меморијалног типа са уметничким фондом, личним предметима Милене Павловић Barilli, Миленином библиотеком, породичном заоставштином и архивском грађом, обавља послове заштите, истраживања, евидентирања, прикупљања, сређивања, публиковања и презентације културних добара-уметничких радова Милене Павловић Barilli и породичне заоставштине.

Фондација је основана и у знак захвалности и сећања на Милену Павловић Barilli, уз поштовање воље и жеље њене мајке Данице Павловић Barilli да имовину, коју је наследила од својих родитеља, и уметнички фонд своје преминуле кћери, дарује српском народу и да се ова заоставштина сачува као целина.

20. новембра 1961. године, на основу тестаментног завештања, сачињеног у форми Уговора о поклону, склопљеног између дародавца Данице Павловић Barilli и поклонопримца, СО Пожаревац, основана је Фондација Миленин дом – задужбина Данице Павловић Barilli (1883-1965) и Милене Павловић Barilli (1909-1945) са седиштем у Пожаревцу, Воје Дулића бр.14. У свом саставу има Галерију слика Милене Павловић Barilli. Скраћени назив гласи: Фондација Миленин дом – Галерија Милене Павловић Barilli.

Фондација се оснива са циљем да прикупља, обрађује, чува, публикује и приказује јавности уметничко стваралаштво Милене Павловић Barilli; да користи и штити ауторска права која произилазе из укупног Милениног уметничког стваралаштва, као и ауторска права њене мајке Данице и оца Бруна Barillija; да помаже таленте у ликовном стваралаштву у границама својих могућности и интересовања; да штити и сачува непокретну и покретну имовину Фондације ЗА ВЕЧИТА ВРЕМЕНА КАО НАЈВЕЋУ КУЛТУРНУ ВРЕДНОСТ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА; као и да чува успомену на дародавца ,његове претке и потомке, као и велике добротворе Фондације.

Галерија је за јавност свечано отворена 24.јуна 1962.године, под кровом преуређене старе породичне куће Павловића. Том приликом Даница Павловић је открила меморијалну плочу са урезаном посветом: “Миленин дом – њеном таленту,вредноћи и младости – мама“.

Фебруара месеца 1966.године Галерија је припојена Народном музеју у Пожаревцу, у чијем је саставу радила до 1997.године. Одлуком оснивача-СО Пожаревац, од 28.02.1997.године Галерија је издвојена из састава Народног музеја и од тада послује као ново правно лице под садашњим називом.

У свом фонду Галерија има 894 уметничка рада Милене Павловић Barilli, (136 уља, 51 пастел, 415 цртежа, 286 темпера и акварела, 6 графика), 72 дела из збирке Бијенала и савремених аутора, 9 радова из породичне уметничке збирке, што укупно износи 975 рад.Наведени радови евидентирани су у Инвентарској књизи Збирке Милене Павловић Barilli, инвентарској књизи савремене уметности и збирци породичне заоставштине.

Покретну имовину Фондације чине и личне ствари, библиотека ( 228 публикација) и документација и архивска грађа чланова породице Павловић и Barilli , те на тај начин иста постаје и својеврстан информационо-документациони центар.

Фондација има свој Статут који доноси Управни одбор Фондације, уз сагласност оснивача, а којим се уређује организовање и начин рада установе. Фондација послује по финансијском плану и програму рада које усваја оснивач.

Фондација чува успомену на Милену и њене претке обележавањем годишњице Милениног рођења и смрти. Такође, заокружене годишњице отварања Галерије Милене Павловић Barilli (24.06.) обележава се пригодним свечаностима, изложбама и информацијама у медијима. Ради подстицања ликовног стваралаштва Фондација организује сваке друге године међународни ликовни Бијенале под називом „У светлости Милене.“

Од 31.01.2007. године, Фондација слави славу Светог Атанасија Великог, некадашњу крсну славу породице Павловић.

Организациону структуру Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић Barilli чине:

  • Орган управљања: Управни одбор
  • Орган надзора: Надзорни одбор
  • Орган руковођења: Управник
  • Стручни послови: Саветник и музејски водичи
  • Општи послови: Административна и рачуноводствена служба

Кадровску структуру запослених у Фондацији чине шест (6) запослених, од којих је један (1) именовано лице на одређено – управник.

  • Управник, висока стручна спрема – један извршилац
  • Саветник, висока стручна спрема – један извршилац
  • Музејски водич, виша стручна спрема-два извршилаца
  • Општи послови, средња стручна спрема – један извршилац
  • Рачуноводствени послови, висока стручна спрема – један извршилац

Радно време Фондације

Сви запослени (шест радника) раде у једној, преподневној смени-једнократно радно време, са изузетком музејског водича који раде и викендом (суботом и недељом).

Радно време запослених износи 40 сати недељно, односно, 8 сати дневно уз получасовни одмор – паузу за доручак. За административно и стручно особље радно време почиње од 07:30 часова и траје до 15:30 часова.

Радно време галерије је:

Понедељак: 7:30-19:00 часова
Уторак,среда и четвртак: 7:00-19:00 часова
Петак: 7:30-19:00 часова
Субота и недеља: 9:00-17:00 часова

Изузетно, по најави група и већих посета, Галерија ради и мимо утврђеног радног времена.

Календар активности

Календар осталих активности Фондација усклађује са оснивачем, надлежним министарствима и одговарајућим законским прописима (поштовање државних празника и нерадних дана, коришћење годишњих одмора и права на одсуство са рада и сл.)

Корпа
Scroll to Top